Internetová reklama

Kvalitně zpracované webové stránky jsou základem úspěšného marketingu na internetu. Avšak bez jejich propagace nelze dosáhnout výrazného úspěchu, ať už je jejich cílem prezentace firmy či prodej zboží.

V oblasti reklamy na internetu nabízíme:


Nejvýraznější výhody reklamy na internetu jsou:

  • možnost přesného cílení a plánování reklamy
  • přesné vyhodnocování úspěšnosti kampaní
  • platba pouze za uskutečněný výkon
  • transparentnost nákladů
  • interaktivita
  • flexibilita aj.

Před zavedením každé z výše uvedených forem reklamy provádíme analýzy stávající situace webu, reklamy a konkurentů. Na jejich základě pak navrhneme vhodnou reklamní strategii. Účinnost reklamy neustále sledujeme a své klienty pravidelně informujeme prostřednictvím reportů.

APPDATA, s.r.o., Prokopova 156/11, 130 00 Praha 3
e-mail: info@appdata.cz,
Copyright © 2010, APPDATA, s.r.o.